top of page

Lägereld

Lägerelden berör,

det blir mycket skratt och ibland en del tårar. Igenkänningsfaktorn är hög. Deltagarna brukar beskriva det så här: Att komma hit känns som en enda stor utandning efter att ha hållit andan alldeles för länge.

Lägerelden är stället där du får möjlighet att återställa dig till ditt naturliga tillstånd, som är lugn, harmoni och glädje. Vi slår oss ner som den vi är bortom alla etiketter vi satt på oss själva och andra.  

 

Allt syftar till att komma hem i sig själv. Bli medveten om sin inre GPS genom meditation, övningar och samtal.  När vi blir medvetna får vi förståelse för att vi kan välja vilken röst inom oss som ska få vårt fokus. Är det den stränga dömande rösten eller den varsamma vänliga?

Du kommer att märka att vi människor är mer lika än olika, vi har alla samma längtan och önskan. Ibland har vi bara ”lite otur" när vi tror på vissa tankar. Då har vi omedvetet valt att lyssna till rädslans röst.

Vi träffas i mindre grupper två ggr/månad terminsvis. 

Nästa termin startar i Augusti 2023

Kontakt
lägereld
bottom of page