top of page

Möt Jeanette

  Beteendevetare & Coach

Mitt yngre jag hade en väldigt hård inre domare. Det var inget jag skyltade med utåt men där inne röjde domaren runt. Jag var bara nöjd med mig själv om jag var perfekt. Det skapade hög stress.

 

När jag började förstå att det var mina tankar som skapade mitt sinnestillstånd kunde jag andas ut. Då blev mitt uppdrag att urskilja vilken av "rösterna" i huvudet som var den sanna. Det kunde jag först när jag stillade mig och började lyssna inåt.

Det mänskliga sinnet har alltid fascinerat mig. Det går alltid att förändra till det bättre, oavsett hur det verkar se ut.

 

För att kunna vara ett stöd för dig på din resa och i din utveckling är jag noga med att ständigt utveckla mig själv. Det går inte att leda en annan människa längre än man själv kommit. 

Jag har arbetat med coaching och inre ledarskap sedan 2003 och har tusentals timmar i bagaget. Min formella utbildningsportfölj består bland annat av:

 

  • Pedagog

  • Beteendevetare

  • NLP-master 

  • Mindfulness-instruktör

  • ICF-coach

  • Ledarskapscoach 

  • Stresscoach

Men framförallt är jag en människa med stark tilltro till andra människor.

Jeanette Östling.jpg
bottom of page